Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 73

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 89 VBT toán 5 bài bác 73 : rèn luyện chung cùng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

(216,72 : 4,2) (315 : 2,5)

(693 : 42) (77,04 : 21,4)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc vẫn học về phép chia số thập phân. 

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Bài 2

Tính : 

(a); (51,24 – 8,2) : 26,9 : 5) (b); 263,24 : (31,16 + 34,65) – 0,71)

Phương pháp giải:

- Biểu thức gồm dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, xung quanh ngoặc sau.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 73

- Biểu thức bao gồm chứa phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ thì ta tiến hành phép nhân, phép chia trước; triển khai phép cùng và phép trừ sau. 

Lời giải đưa ra tiết:

*


Bài 3

Mỗi bước đi của Hương dài 0,4m. Hỏi Hương phải bước từng nào bước nhằm đi hết đoạn đường dài 140m ?

Phương pháp giải:

Tinh số bước chân Hương nên bước để đi hết phần đường dài 140m ta lấy 140m phân chia cho độ lâu năm một cách chân. 

Lời giải chi tiết:

Số bước đi của Hương cần bước để đi hết phần đường dài 140m là :

140 : 0,4 = 350 (bước chân) 

Đáp số: 350 cách chân.


Bài 4

Tính bằng hai giải pháp : 

(a); 0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12) (b); (2,04 + 3,4) : 0,68)

Phương pháp giải:

a) phương pháp 1 : Biểu thức tất cả phép phân chia và phép trừ thì thực hiện phép phân chia trước, thực hiện phép trừ sau.

cách 2 : Áp dụng cách làm : (a:c-b:c = (a-b):c).

Xem thêm: Cập Nhật Mẫu Đơn Ủy Quyền Sử Dụng Đất Đai Chuẩn, Mới Cập Nhật 2021

b) giải pháp 1 : Biểu thức gồm dấu ngoặc thì tính vào ngoặc trước, quanh đó ngoặc sau.

cách 2 : Áp dụng phương pháp : ((a+b):c =a:c+b:c ).

Lời giải đưa ra tiết:

*

pizpireta.shop


*
Bình luận
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp pizpireta.shop


Cảm ơn các bạn đã thực hiện pizpireta.shop. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép pizpireta.shop gửi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.