Thư viện đề kiểm tra toán 6

Sau trên đây Kho_đề_thi Đề thi Tân oán Số học lớp 6 xin tổng phù hợp lại các sĩ tử về KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN 6, câu chữ được tìm hiểu thêm từ khá nhiều nguồn, Nếu các bạn thấy giỏi hoặc cần biết tin gì sung sướng để lại bình luận bình luận

TRƯỜNG THCSHọ và tên: ………………………………. Lớp: ………ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC INĂM HỌC 2018 – 2019Môn: Toán thù 6Thời gian: 60 phút (Không nhắc thời hạn giao đề)

CẦN CÙ BÙ THÔNG MINH. HỌC LÀ NIỀM VUI MỖI NGÀY.

Bạn đang xem: Thư viện đề kiểm tra toán 6

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) * Khoanh tròn vào một vần âm in hoa trước câu trả lời đúngCâu 1: Tập vừa lòng A các số tự nhiên và thoải mái to hơn 2 và không thừa vượt 7 là.A. B. C. D.

Câu 2: Kết quả phép tính 55.59 bằng: A. 545 B. 514 C. 2514 D. 1014 Câu 3: Cho mẫu vẽ (hình 1). Chọn câu đúng:

A. A d với Bd B. A d cùng Bd C. A d và Bd D. A d cùng BdCâu 4: Cho hình vẽ (hình 2). Em hãy khoanh tròn vào câu đúng:A. A nằm giữa B cùng CB. B nằm giữa A cùng C C. C nằm giữa A cùng BD. Không có điểm như thế nào nằm giữa II.

Xem thêm: Xa Mặt Nhưng Không Cách Lòng Icon Xa Mặt Nhưng Không Cách Lòng Icon Fb

TỰ LUẬN (8 điểm)Câu 5: Viết tập hợp B các số thoải mái và tự nhiên ko vượt quá 5. Bằng 2 biện pháp ?Câu 6: Thực hiện phnghiền tính:72 – 36 : 32 200: <119 –( 25 – 2.3)>

Câu 7: Tìm x, biết: 23 + 3x = 125Câu 8: Vẽ mặt đường trực tiếp xy. Lấy điểm O nằm trên đường trực tiếp xy. Lấy điểm M nằm trong tia Oy. Lấy điểm N trực thuộc tia Ox. a) Viết thương hiệu nhị tia đối nhau phổ biến cội O.b) Trong tía điểm M, O, N thì điểm như thế nào nằm trong lòng nhì điểm còn sót lại ?Câu 9 Viết biểu thức tổng quát của phnghiền nhân nhị lũy quá thuộc cơ số. Áp dụng tính: Câu 10. Nêu dấu hiệu phân chia hết mang lại 3. Áp dụng: trong các tổng sau tổng nào phân tách không còn đến 3: 1236 + 36 ; 122 + 120

Câu 11. Tìm số tự nhiên x sao cho:a/ và b/ và Bài 12. Tính: a/ 23.5 – 23.3 b/ 10 – < 30 – (3+2)2>Bài 13. Tìm số tự nhiên x, biết:a/ (x – 11) . 4 = 43 : 2b/ (3 + x) . 5 = 102 : 4Bài 14. Lấy cha điểm ko thẳng mặt hàng A,B, C. Vẽ nhì tia AB và AC, tiếp đến vẽ tia Ax cắt đoạn thẳng BC tại điểm K nằm giữa nhị điểm B với C.

ĐÁP.. ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 6

I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Mỗi ý đúng được 0,5 điểmCâu1234

Đáp ánBBCD

II/ TỰ LUẬN (8 điểm):

Câu ĐÁP ÁNĐIỂM

5C1 : B=0; 1; 2; 3; 4; 5 C2: B= x N / x ≤ 511

6a) 72 – 36 : 32 =49 – 36 : 9=49 – 4 =45 b) 200: <119 –(25 – 2 . 3)> = 200: <119 – (25 – 6)>= 200 :<119 – 19>= 200 :100= đôi mươi,50,50,50,50,50,5

7 23+3x = 1253x = 125 – 23 3x = 102x = 102: 3x = 34

0,5

0,5

8

a) Hai tia ON và OM là đối nhau.Hai tia Ox với Oy là đối nhau.b) Điểm O nằm giữa nhị điểm M và N

0,5

0,50,50,5

IV. NỘI DUNG CỦA ĐỀ KIỂM TRA 1. Lý thuyết(2 điểm)Câu 1( 1điểm). Viết biểu thức tổng thể của phép nhân nhì lũy quá thuộc cơ số. Áp