Dragon city mobile cho máy tính pc windows

Ghi crúc ở trong phòng vạc triển: Thu thập hầu như con rồng đáng yêu tuyệt nhất trên hòn đảo vào trò đùa nhân như thể rồng giải trí này!