MICROSOFT VISUAL C++ REDISTRIBUTABLE 2013, 2015, 2017, 2019

1. NET Framework của Microsoft là 1 nền tảng thiết kế tập thích hợp các tlỗi viện lập trình sẵn rất có thể được download thêm hoặc đã gồm sẵn trong những hệ điều hành quản lý Windows. Nó cung ứng gần như giải pháp thiết yếu cho phần lớn yêu cầu thông thường của các lịch trình điện toán nhỏng lập trình bối cảnh người dùng, truy cập tài liệu, kết nối các đại lý dữ liệu, vận dụng web, những giải thuật số học cùng giao tiếp mạng. Dường như, .NET Framework thống trị câu hỏi thực hiện những công tác được viết dựa vào .NET Framework vì thế người dùng cần được sở hữu .NET Framework để rất có thể chạy các công tác được viết trên nền .NET.

Bạn đang xem: Microsoft visual c++ redistributable 2013, 2015, 2017, 2019

*

Lathử nghiệm version: 4.5 (17 Aug 2012)License: FreewareSystem requirements: Windows 9x/Me/NT/2000/2003/XP/Vista/7 * Link download trên đâyhttp://pcshopvn.blogspot.teo.uk/2012/09/microsoft-net-framework.html

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Visio 2013 Bằng Tiếng Việt, Tạo Lưu Đồ Cơ Bản

.NET Framework 1.1 Redistributable: dotnetfx.exe (23.1 MB).NET Framework 1.1 Service Pachồng 1 Redistributable: NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe cộ (10.2 MB).NET Framework 2.0 Redistributable 32-bit: dotnetfx.exe (22.4 MB).NET Framework 2.0 Redistributable 64-bit: NetFx64.exe cộ (45.2 MB).NET Framework 2.0 Service Paông chồng 2 Redistributable 32-bit: NetFx20SP2_x86.exe pháo (23.8 MB).NET Framework 2.0 Service Pack 2 Redistributable 64-bit: NetFx20SP2_x64.exe cộ (46.3 MB).NET Framework 3.0 Redistributable 32-bit: dotnetfx3.exe (50.3 MB).NET Framework 3.0 Redistributable 64-bit: dotnetfx3_x64.exe cộ (90.1 MB).NET Framework 3.0 Service Paông xã 1 Redistributable: NetFx30SP1_x86.exe pháo (25.0 MB).NET Framework 3.5 Redistributable: dotnetfx35.exe pháo (197 MB).NET Framework 3.5 Service Paông xã 1 Redistributable: dotnetfx35.exe cộ (231 MB).NET Framework 4.0 Redistributable: dotNetFx40_Full_x86_x64.exe pháo (48.1 MB).NET Framework 4.5 Redistributable: dotnetfx45_full_x86_x64.exe cộ (48.0 MB).NET Framework Removal Tool: dotnetfx_cleanup_tool.zip (259 KB) 2. Microsoft Visual C++ (có cách gọi khác là MSVC)
là 1 thành phầm Môi ngôi trường cải cách và phát triển tích hợp (IDE) cho những ngôn từ lập trình sẵn C, C++, cùng C++/CLI của Microsoft. Nó có những lý lẽ đến cải cách và phát triển với gỡ lỗi mã nguồn C++, nhất là các mã nguồn viết mang lại Microsoft Windows API, DirectX API, cùng Microsoft.NET Framework. Các các bạn cài đặt tệp tin Visual C++ thiết đặt dạng offline installer (ko cần liên kết internet)
*

Lathử nghiệm version: 2013 (30/December/2014)License: FreewareSystem requirements: Windows 9x/Me/NT/2000/2003/XP/Vista/7/8 * Link tải về trên đây
http://pcshopvn.blogspot.teo.uk/2015/11/microsoft-visual-c-redistributable-packages.htmlDownload Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86): vcredist_x86.exeDownload Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x64): vcredist_x64.exeDownload Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86): vcredist_x86.exeDownload Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64): vcredist_x64.exeDownload Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4 (x86): vcredist_x64.exeDownload Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4 (x64): vcredist_x86.exeDownload Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 (x86): vcredist_x86.exeDownload Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 (x64): vcredist_x64.exe cộ Fix lỗi "The Program can't start because MSVCR110.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program khổng lồ fix this problem. ", "MSVCR71.DLL missing", "MSVCP100.dll Missing", "MSVC90.dll, COMCTL32.dll, and gdiplus.dll files missing", "ATL100.DLL and MSVCR100.dll files are missing", "ATL90.DLL is missing error"