Mẫu biên bản tai nạn giao thông

Bản tường trình tai nạn thương tâm giao thông, phiên bản tường trình tai nạn, biên bản tường trình tai nạn, giải pháp viết phiên bản tường trình tai nạn rủi rõ, mẫu tường trình tai nạn thương tâm giao thông, phương pháp viết phiên bản tường trình tai nạn đáng tiếc giao thông, chủng loại biên bạn dạng tường trình tai nạn, 1-1 trình báo tai nạn giao thông, mẫu 1-1 trình báo tai nạn giao thông.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản tai nạn giao thông


Bản tường trình tai nạn giao thông là mẫu đơn quan trọng đặc biệt trong câu hỏi ghi chép lại nguyên nhân, diễn biến sự việc, hậu quả của một vụ tai nạn ngoài ý muốn giao thông. Theo đó, bản tường trình này khắc ghi phải đảm báo tính chính xác và hoàn toàn đúng sự thật.Dưới đó là mẫu để chúng ta tham khảo.


*
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

_______________

BIÊN BẢN / BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN

Hôm nay, vào hồi………..giờ…… ngày……….tháng……. Năm………..

Tại:……………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi có có:

1………………………………………………….Chức vụ: ………………………………………………….

2………………………………………………….Chức vụ: ………………………………………………….

3………………………………………………….Chức vụ: ………………………………………………….

Cùng lập biên bản về vụ tai nạn:

Của:…………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Giáo Án Vật Lý 12 Cơ Bản Trọn Bộ, Giáo Án Vật Lý Lớp 12 Cơ Bản Và Nâng Cao

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………

Ngày, giờ xẩy ra tai nạn:……………………………………………………………………………………………

Nơi xẩy ra tai nạn:……………………………………………………………………………………………

Diễn phát triển thành vụ tai nạn ngoài ý muốn (nêu chi tiết): ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm (nêu bỏ ra tiết)……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hậu quả: …………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Những người chứng kiến vụ tai nạn đáng tiếc (nếu có):

1. Người thứ 1:……………………………………………………………………………………………………..

2. Fan thứ 2:……………………………………………………………………………………………………..

Cam đoan: Tôi/chúng tôi cam kết những tin tức kê khai bên trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trọng trách về tính đúng mực của các thông tin này.

Biên bản/Bản tường trình được lập xong vào hồi:.…giờ…, ngày…..tháng….năm….tại……………..

XÁC NHẬNNGƯỜI LẬP
(Chữ cam kết và vệt của đơn vị tham gia bảo hiểm/cơ quan chính yếu hoặc chính quyền, công an nơi xảy ra tai nạn/người có tác dụng chứng)(Ký, ghi rõ họ, tên)