GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO GIỚI TRẺ TRONG GIA ĐÌNH HIỆN NAY

(LSO) - Lu1ec7ch chuu1ea9n trong suy nghu0129 vu00e0 quan niu1ec7m su1ebd du1eabn u0111u1ebfn cu00e1c bu1ea5t u1ed5n mang lại xu00e3 hu1ed9i.

Bạn đang xem: Giáo dục đạo đức, lối sống cho giới trẻ trong gia đình hiện nay

u0110u00e2y lu00e0 tu00edn hiu1ec7u u0111u00e1ng lo ngu1ea1i, cu1ea7n phu1ea3i giu1ea3i quyu1ebft su1edbm tu00ecnh tru1ea1ng nu00e0y tru01b0u1edbc khi cu00e1c hu1eadu quu1ea3 tru1edf nu00ean nghiu00eam tru1ecdng.
u0110u00f4i bu1ea1n tru1ebb mang chu0103n gu1ed1i ra phu1ed1 chu1ee5p u1ea3nh cu01b0u1edbi (Nguu1ed3n: Internet). Mu1ea1ng xu00e3 hu1ed9i vu1eeba lan truyu1ec1n nhiu1ec1u bu1ee9c u1ea3nh hu1eadu tru01b0u1eddng vu00e0 u1ea3nh cu01b0u1edbi cu1ee7a cu1eb7p u0111u00f4i tru1ebb gu00e2y su1ed1c: với u201cchu0103n gu1ed1iu201d ra giu1eefa phu1ed1 u0111u00f4ng chu1ee5p u1ea3nh. Bu1ed1i cu1ea3nh u1edf u0111u00e2y u0111u1ec1u lu00e0 nhu1eefng u0111u1ectía u0111iu1ec3m nu1ed5i tiu1ebfng cu1ee7a Hu00e0 Nu1ed9i, với tu00ednh vu0103n hou00e1 lu1ecbch su1eed linc thiu00eang nhu01b0 phu1ed1 u0111i bu1ed9 Hu1ed3 Gu01b0u01a1m, cu1ea7u Long Biu00ean, Hu1ed3 Tu00e2y vu00e0 mu1ed9t su1ed1 con phu1ed1 cu1ee7a Hu00e0 Nu1ed9i. Su1ef1 viu1ec7c nhanh khô chu00f3ng thu hu00fat su1ef1 chu00fa u00fd cu1ee7a du01b0 luu1eadn, vào u0111u00f3 nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi phu00ea phu00e1n viu1ec7c chu1ee5p u1ea3nh giu1eefa phu1ed1 gu00e2y cu1ea3n tru1edf giao thu00f4ng, khu00f4ng phu00f9 hu1ee3p mu1ef9 quan tiền vu00e0 thu1ec3 hiu1ec7n lu1ed1i su1ed1ng u201cu1ea3ou201d cu1ee7a mu1ed9t bu1ed9 phu1eadn giu1edbi tru1ebb. Cu00e1n bu1ed9 tru1eadt tu1ef1 u0111u00f4 thu1ecb cu0169ng u0111u00e3 ku1ecbp xuu1ea5t hiu1ec7n vu00e0 yu00eau cu1ea7u u00ea ku00edp nkhô hanh chu00f3ng giu1ea3i tu00e1n u0111u1ec3 tru00e1nh gu00e2y cu1ea3n tru1edf giao thu00f4ng. Viu1ec7c chu1ee5p u1ea3nh cu01b0u1edbi vu1ed1n lu00e0 viu1ec7c cu1ee7a mu1ed7i cu00e1 nhu00e2n, nhu01b0ng qua su1ef1 viu1ec7c tru00ean cu00f9ng ru1ea5t nhiu1ec1u nhu1eefng vu1ee5 viu1ec7c xu1ea3y ra vào thu1eddi gian qua nhu01b0 u0111u00e1nh ghen tuông, lu1ed9t u0111u1ed3, giu00e1o viu00ean nhu1eafn tin du1ecdomain authority giu1ebft lu00e3nh u0111u1ea1o,u2026 cu00f3 nhiu1ec1u u00fd kiu1ebfn cu1ee7a du01b0 luu1eadn mang đến ru1eb1ng giu1edbi tru1ebb hiu1ec7n ni u0111ang cu00f3 nhu1eefng biu1ec3u hiu1ec7n tu1ef1 vày thu00e1i quu00e1, u1ea3nh hu01b0u1edfng u0111u1ebfn nhu1eefng ngu01b0u1eddi bao quanh (cu1ea3n tru1edf giao thu00f4ng) vu00e0 khu00f4ng tuu00e2n thu1ee7 quy u0111u1ecbnh phu00e1p luu1eadt ngay tu1ea1i trung tu00e2m Hu00e0 Nu1ed9i (hu00ecnh u1ea3nh tu1ea1o phu1ea3n cu1ea3m). Vu1eady, liu1ec7u cu00f3 phu1ea3i lu1ed1i su1ed1ng cu1ee7a giu1edbi tru1ebb hiu1ec7n ni u0111ang bu1ecb lu1ec7ch chuu1ea9n? Tiu1ebfn su0129 Vu0169 Thu Hu01b0u01a1ng, Chuyu00ean gia giu00e1o du1ee5c, u0110u1ea1i hu1ecdc Su01b0 phu1ea1m Hu00e0 Nu1ed9i u0111u00e1nh giu00e1 nhu1eefng viu1ec7c cu00e1 nhu00e2n u0111u01b0u1ee3c thu1ef1c hiu1ec7n u1edf nu01a1i cu00f4ng cu1ed9ng luu00f4n lu00e0 u0111iu1ec1u cu1ea5m ku1ecb. Trong cu00e1c khou1ea3ng khu00f4ng gian cu00f4ng cu1ed9ng, cu00e1c hou1ea1t u0111u1ed9ng u0111u01b0u1ee3c phu00e9p luu00f4n u0111u01b0u1ee3c quy u0111u1ecbnh ru00f5 ru00e0ng tu1eebng nu01a1i tu00f9y thuu1ed9c vu00e0o chu1ee9c nu0103ng cu1ee7a quần thể vu1ef1c.

Xem thêm: Truyện Cười Trạng Quỳnh - 2021 Hay Nhất Mọi Thời Đại Siêu Hài

Tu1ea1i cu00e1c u0111iu1ec3m giao thu00f4ng, nhu1eefng hu00e0nh vi cu00e1 nhu00e2n nu00e0y su1ebd gu00e2y ra u00e1p lu1ef1c giao thu00f4ng, gu00e2y ru1ed1i lou1ea1n vu00e0 cu1ea3n tru1edf giao thu00f4ng. Tu1ea1i cu00e1c vu01b0u1eddn hoa, cu00f4ng viu00ean cu00f4ng cu1ed9ng, cu00e1c hu00e0nh vi cu00e1 nhu00e2n nhu01b0 ngu1ee7, u0103n liu00ean hoan, u2026. su1ebd gu00e2y u1ea3nh hu01b0u1edfng u0111u1ebfn nhu1eefng ngu01b0u1eddi khu00e1c nhu01b0 tiu1ebfng u1ed3n quu00e1 lu1edbn hou1eb7c khiu1ebfn khu vực vu1ef1c u0111u00f3 cu00f3 thu1ec3 mu1ea5t vu1ec7 sinc vì ru00e1c thu1ea3i, nu01b0u1edbc thu1ea3i. Hu00e0nh vi chu1ee5p u1ea3nh cu01b0u1edbi nu00e0y u0111ang cu00f3 nhu1eefng biu1ec3u hiu1ec7n tu1ef1 bởi thu00e1i quu00e1, chu1eafc chu1eafn lu00e0 vi phu1ea1m phu00e1p luu1eadt (Luu1eadt giao thu00f4ng). u0110iu1ec1u u0111u00f3 thu1ec3 hiu1ec7n thu00e1i u0111u1ed9 coi thu01b0u1eddng phu00e1p luu1eadt, coi thu01b0u1eddng cu1ed9ng u0111u1ed3ng. Bu00ean cu1ea1nh u0111u00f3 nhu1eefng vu1ee5 viu1ec7c xu1ea3y ra trong thu1eddi gian qua nhu01b0 u0111u00e1nh ganh, lu1ed9t u0111u1ed3, giu00e1o viu00ean nhu1eafn tin du1ecda giu1ebft lu00e3nh u0111u1ea1ou2026 mang đến thu1ea5y mu1ed9t bu1ed9 phu1eadn giu1edbi tru1ebb cu00f3 quan niu1ec7m su1ed1ng hu1ebft su1ee9c lu1ec7ch lu1ea1c, coi thu01b0u1eddng phu00e1p luu1eadt vu00e0 cu1ed9ng u0111u1ed3ng su1eed du1ee5ng "luu1eadt ru1eebng" vậy mang đến phu00e1p luu1eadt. u0110u00f3 lu00e0 chu01b0a ku1ec3 tu00ecnh tru1ea1ng thu1ea7n tu01b0u1ee3ng nhu1eefng nhu00e2n vu1eadt giang hu1ed3 mu1ea1ng cho thu1ea5y su1ef1 lu1ec7ch chuu1ea9n cu1ee7a giu1edbi tru1ebb u0111u00e3 u0111u1ebfn mu1ee9c u0111u00e1ng bu00e1o u0111u1ed9ng. Tu00ecnh tru1ea1ng hu1ebft yu00eau thu00ec u0111u00f2i quu00e0 cu0169ng thu1ec3 hiu1ec7n su1ef1 lu1ec7ch chuu1ea9n u0111u00e1ng su1ee3 nu00e0y.