K-lite codec pack mới nhất 2015

2 Những tính năng chính của pháp luật K-Lite Codec Pack5 phía dẫn setup K-Lite Codec Pack Full 11.0.5 

trình làng K Lite Codec Pack Full

*
*
*
*
*
*
*
*
Thiết lập chế độ khởi động cho KLite Codec Pack