HỌC PHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

quý khách thắc mắc chi phí khóa học trường ĐH Điện Lực Hà Thành là bao nhiêu? quý khách chưa rõ phương pháp tính ngân sách học phí của ngôi trường. Hãy cùng pizpireta.shops search hiểu

*

Edu2Đánh Giá xin được gửi đến bạn đọc báo cáo chi phí khóa học tiên tiến nhất của Trường Đại học tập Điện lực.

Bạn đang xem: Học phí trường đại học điện lực

bảng xếp hạngtrường ĐH trên việt nam

Học giá thành Đại học tập Điện Lực 2021 - 2022 new nhất

Theo đề án tuyển sinh vào năm 2021, mức học phí mang đến năm học 2021-2022 của Đại học tập Điện lực như sau (VNĐ/năm):

Khối

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2023-2025

Kinh tế

1.300.000

1.430.000

1.430.000

Nếu có đổi khác tiền học phí thì không quá 10% so với năm học tập trước.

Xem thêm: Iphone Không Gửi Được Tin Nhắn, Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục

Kỹ thuật

1.450.000

1.595.000

1.595.000

Học tổn phí so với sinh viên thiết yếu quy năm 2019 - 2020

STT

Nội dung

Ngành Kinh tế

Ngành Kỹ thuật

Đơn vị tính

1

Đại học tập rất chất lượng (thu theo niên chế)

2.600.000

2.900.000

VNĐ/ tháng

2

Đại học tập bao gồm quy (thu theo niên chế)

1.300.000

1.450.000

VNĐ/ tháng

3

Đại học tập bao gồm quy môn thông thường, dạy dỗ quốc phòng

330.000

330.000

VNĐ/ tín chỉ

4

Đại học tập thiết yếu quy môn chuyên ngành

392.000

476.000

VNĐ/ tín chỉ

5

Đại học văn bởi 2 chính quy (niên chế)

1.430.000

1.595.000

VNĐ/ tháng

6

Đại học văn uống bằng 2 thiết yếu quy

432.000

524.000

VNĐ/ tín chỉ

7

Đại học vừa học vừa làm cho (niên chế)

1.430.000

1.595.000

VNĐ/ tháng

8

Đại học tập vừa học tập vừa làm

432.000

524.000

VNĐ/ tín chỉ

9

Liên thông CĐ-ĐH chủ yếu quy (niên chế)

1.430.000

1.595.000

VNĐ/ tháng

10

Liên thông CĐ-ĐH chủ yếu quy

432.000

524.000

VNĐ/ tín chỉ

11

Liên thông CĐ-ĐH vừa có tác dụng vừa học tập (niên chế)

1.430.000

1.595.000

VNĐ/ tháng

12

Liên thông CĐ-ĐH vừa làm cho vừa học

432.000

524.000

VNĐ/ tín chỉ

13

Liên thông TC-ĐH thiết yếu quy (niên chế)

1.430.000

1.595.000

VNĐ/ tháng

14

Liên thông TC-ĐH thiết yếu quy

432.000

524.000

VNĐ/ tín chỉ

15

Liên thông TC-ĐH vừa làm vừa học tập (niên chế)

1.430.000

1.595.000

VNĐ/ tháng

16

Liên thông TC-ĐH vừa có tác dụng vừa học

432.000

524.000

VNĐ/ tín chỉ

17

Cao đẳng thiết yếu quy môn chung

264.000

264.000

VNĐ/ tín chỉ

18

Cao đẳng chính quy môn chăm ngành

314.000

380.000

VNĐ/ tín chỉ

19

Cao đẳng vừa làm vừa học (niên chế)

1.144.000

1.160.000

VNĐ/ tháng

20

Liên thông TC-CĐ bao gồm quy, vừa có tác dụng vừa học

1.144.000

1.276.000

VNĐ/ tháng

Tsi mê khảo thêm thông tin ngân sách học phí trong những năm về trước

Mức thu khoản học phí trung bình cho những lịch trình đại trà phổ thông năm học 2015-năm 2016 là 15.000.000 VNĐ/năm.

Học phí trung bình mang đến năm học tập 2016-2017 cùng những khoản thu khác

1 Học phí tổn với học tập lại:

STT

Ngành học

ĐVT

Kinch tế

Kỹ thuật

I

Học giá tiền những ngành học

1

Sau Đại học

VNĐ/tháng

1.950.000

1.950.000

2

Đại học rất tốt (Thu niên chế)

VNĐ/tháng

1,900,000

2.100.000

3

Đại học tập chất lượng cao (Thu tín chỉ)

VNĐ/tín chỉ

560.000

610.000

4

Đại học tập chính quy (Học theo tín chỉ)

VNĐ/tín chỉ

350,000

380.000

5

Đại học tập chủ yếu quy (Học theo niên chế)

VNĐ/tháng

1,170,000

1.300.000

6

Đại học văn uống bởi 2 chủ yếu quy

VNĐ/tháng

1.400.000

1.400.000

Đại học tập vừa học tập vừa làm

VNĐ/tháng

1,360,000

1.360.000

7

Đại học văn bởi 2 vừa học tập vừa làm

VNĐ/ tháng

1.400.000

1.400.000

8

Liên thông CĐ-ĐH bao gồm quy

VNĐ/tháng

1.360.000

1.360.000

9

Liên thông CĐ-ĐH Vừa học tập vừa làm

VNĐ/tháng

1.360.000

1.360.000

10

Liên thông TC-ĐH thiết yếu quy

VNĐ/tháng

1.400.000

1.400.000

11

Liên thông TC- ĐH Vừa học tập vừa làm

VNĐ/tháng

1.400.000

1.400.000

12

Cao đẳng chủ yếu quy (Thu tín chỉ)

VNĐ/tín chỉ

280.000

310.000

13

Cao đẳng thiết yếu quy (Thu niên chế)

VNĐ/tháng

930.000

1.040.000

14

Cao đẳng Vừa học vừa làm

VNĐ/tháng

970,000

970.000

14

Liên thông TC-CĐ

VNĐ/tháng

930,000

930.000

15

Liên thông TC-CĐ vừa học vừa làm

VNĐ/tháng

930.000

930.000

16

Cao đẳng nghề

VNĐ/tháng

970.000

970.000

17

Trung cung cấp chăm nghiệp

VNĐ/tháng

710.000

710.000

18

Trung cấp cho nghề

VNĐ/tháng

710,000

710.000

II

Học lại

1

Sinch viên học tập tín chỉ

Thu theo học phí tín chỉ

2

Sinch viên học tập theo niên chế:

2.1

Đại học thiết yếu quy

VNĐ/trình

230.000

230.000

2.2

Liên thông CĐ-ĐH bao gồm quy

VNĐ/trình

240.000

240.000

2.3

Liên thông CĐ-ĐH Vừa học vừa làm

VNĐ/trình

240.000

240.000

2.4

Liên thông TC-ĐH

VNĐ/trình

140.000

140.000

2.5

Đại học Văn uống bằng 2

VNĐ/trình

250.000

250.000

2.6

Đại học vừa học tập vừa làm

VNĐ/trình

240.000

240.000

2.7

Cao đẳng

VNĐ/trình

180.000

180.000

2.8

Cao đẳng nghề

VNĐ/trình

180.000

180.000

2.9

Trung cấp cho cùng trung cung cấp nghề

VNĐ/trình

1đôi mươi.000

1trăng tròn.000

2. Các khoản thu khác:

STT

Nội dung

ĐVT

Mức thu

Ghi chú

1

Tiền đồ uống giảng đường/năm

VNĐ

80.000

Thu học kỳ 1

2

Tiền xét nghiệm sức khoẻ đầu năm

VNĐ

70.000

Thu khi nhập học

3

May đo quần áo đồng phục

VNĐ

250.000

Thu khi nhập học

4

Tiền đánh bài tài sản cho các khoá học

VNĐ

500.000

Thu Khi nhập học

5

Sổ tay sinh viên + Lệ tổn phí đón tiếp

VNĐ

100.000

Thu Lúc nhập học

6

Lệ giá tiền an ninh cả khoá học

VNĐ

50.000

Thu Lúc nhập học

7

Lệ Phí thi giỏi nghiệp ĐH, CĐ

VNĐ/SV

400.000

Thu trước khi thi xuất sắc nghiệp

8

Lệ giá tiền thi giỏi nghiệp Trung cấp

VNĐ/SV

300.000

9

Bảo hiểm y tế

Theo chế độ hiện nay hành

10

Tiền giáo trình hệ cao đẳng

Theo từng ngành học

11

Ký túc xá cơ stại một đơn vị H

VNĐ

300.000

Thu kmất mát viên ĐK sống KTX

12

Ký túc xá cơ stại 1 đơn vị K

VNĐ

600.000

13

Ký túc xá cửa hàng 2

VNĐ

150.000

14

Tiền ĐK tạm trú

VNĐ

15.000

Thông tin mang tính chất tham khảo, người hâm mộ sung sướng liên hệ cùng với ngôi trường để có lên tiếng mới nhất.