Giải Toán Lớp 5 Trang 22 23

Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng độ dài giúp các em học viên hiểu được thương hiệu gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo độ lâu năm thông dụng. Đồng thời, biết cách biến hóa các số đo độ dài, giải những bài toán với những số đo độ dài.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 22 23

*

Các phép tính với đơn vị đo độ dài:

Phương pháp:

– Khi thực hiện phép tính tất cả kèm theo những đơn vị đo kiểu như nhau, ta thực hiện các phép tính như tính những số từ nhiên.

– Khi triển khai phép tính có kèm theo các đơn vị đo khác nhau, trước tiên ta đề nghị đổi về thuộc 1 đơn vị đo kế tiếp thực hiện nay tính bình thường.

– lúc nhân hoặc phân tách một đơn vị chức năng đo độ lâu năm với một số, ta nhân hoặc phân tách số kia với một số trong những như giải pháp thông thường, kế tiếp thêm đơn vị chức năng độ lâu năm vào kết quả.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Trả Lời Câu Hỏi Tiếng Anh, Học Tiếng Anh Giao Tiếp

Giải toán lớp 5 SGK trang 22 bài bác 1 – Ôn tập bảng đơn vị độ dài

a) Viết cho khá đầy đủ bảng đơn vị chức năng đo độ dài sau:

Lớn rộng mét

Mét

Bé rộng mét

km

hm


dam

m

dm

cm

mm

*

b) nhấn xét: Hai đơn vị đo độ nhiều năm liền nhau:

– Đơn vị béo gấp 10 lần đơn vị bé

– Đơn vị nhỏ nhắn bằng 

*
 đơn vị lớn

Đáp án và chỉ dẫn giải bài 1:

a)

Lớn rộng mét

Mét

Bé hơn mét

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

1km = 10hm

1hm = 10dam

*

1dam = 10m

*

1m = 10dm

*

1dm = 10cm

*

1cm = 10mm

*

*

b) dìm xét: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:

– Đơn vị béo gấp 10 lần đơn vị bé: 1km = 10hm

– Đơn vị bé bỏng bằng 

*
 đơn vị lớn: 10dm = 1m

Mời những bạn bài viết liên quan các tài liệu hữu ích khác:

Giải bài bác tập trang 21 SGK Toán 5: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)Giải bài bác tập trang 22 SGK Toán 5: rèn luyện chung 4

Giải toán lớp 5 SGK trang 23 bài 2 – Ôn tập bảng đơn vị độ dài

Viết số tương thích vào địa điểm chấm:

a) 135m = … dm

342dm = … cm

15cm = … mm

b) 8300m = … dam

4000m = … hm

25 000m = … km

c) 1mm = …cm

1cm = … m

1m = … km

Đáp án và hướng dẫn giải bài bác 2:

a) 135m = 1350 dm

342dm = 3420 cm

15cm = 150 mm

b) 8300m = 830 dam

4000m = 40 hm

25 000m = 25 km

*

*

*

Giải toán lớp 5 SGK trang 23 bài xích 3 – Ôn tập bảng đơn vị độ dài

Viết số tương thích vào khu vực chấm:

a) 4km 37m = … m b) 354dm = … m … dm

8m 12cm = … centimet 3040m = … km … m

Đáp án và giải đáp giải bài bác 3:

a) 4km 37m = 4km + 37m = 4000m + 37m = 4037m

8m 12cm = 8m + 12cm = 800cm + 12cm = 812cm

b) 354dm = 350dam + 4 dm = 35m 4dm

3040m = 3000m + 40m= 3km 40m.

Giải toán lớp 5 SGK trang 23 bài 4 – Ôn tập bảng đơn vị chức năng độ dài

Trên tuyến đường tàu Thống Nhất, quãng mặt đường từ hà nội thủ đô đến Đà Nẵng dài 791 km. Quãng mặt đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài ra hơn nữa quãng con đường đó 144km. Hỏi:

a) Đường sắt từ Đà Nẵng đến thành phố hồ chí minh dài bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Đường sắt từ hà nội đến tp hcm dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải

– Quãng mặt đường từ Đà Nẵng đến thành phố hồ chí minh = quãng con đường từ hà nội thủ đô đến Đà Nẵng + 144km.

– Quãng đường từ hà thành đến tp.hồ chí minh = quãng đường từ tp hà nội đến Đà Nẵng + quãng đường từ Đà Nẵng đến tp Hồ Chí Minh.