Giải bài tập toán lớp 7 trang 10

Giải bài tập SGK Toán 7 trang 10 giúp những em học viên lớp 7 xem nhắc nhở giải những bài tập của bài 2: cùng trừ số hữu tỉ ở trong chương I.Tài liệu được biên soạn thiết yếu xác, bám quá sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1. Qua đó giúp học sinh lớp 7 tham khảo nắm vững vàng hơn kiến thức và kỹ năng trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi bài tại đây.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 7 trang 10

Giải bài xích tập Toán 7 Chương 1 bài xích 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Bài 6 (trang 10 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)Bài 7 (trang 10 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)Bài 8 (trang 10 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)Bài 9 (trang 10 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)Bài 10 (trang 10 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Bài 6 (trang 10 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

a)
*
;b)
*
c)
*
d)
*

a)
*
b)
*
c)
*
d)
*

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Instagram Trên Máy Tính, Laptop, Sử Dụng Instagram Trên Máy Tính, Laptop

Bài 7 (trang 10 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Ta có thể viết số hữu tỉ
*
dưới dạng sau đây:a)
*
là tổng của hai số hữu tỉ âm. Ví dụ:
*
b)
*
là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Ví dụ
*
Với mỗi câu em hãy tìm thêm một ví dụ.
a)
*
b)
*

Bài 8 (trang 10 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tính:a)
*
b)
*
c)
*
d)
*