Giải Bài Tập Toán 11 Bài 2


Toán 11 bài xích 2: Hàm số lượng giácBản quyền nằm trong về pizpireta.shop.Nghiêm cấm mọi vẻ ngoài sao chép nhằm mục tiêu mục đích yêu thương mại.

A.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 11 bài 2

Lí thuyết phương trình lượng giác cơ bản

1. Phương trình
*
(1)

Nếu
*
,sin eta =a" width="287" height="49" data-latex="left| a ight|le 1Rightarrow exists eta in left< frac-pi 2;fracpi 2 ight>,sin eta =a" class="lazy" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cleft%7C%20a%20%5Cright%7C%5Cle%201%5CRightarrow%20%5Cexists%20%5Cbeta%20%5Cin%20%5Cleft%5B%20%5Cfrac%7B-%5Cpi%20%7D%7B2%7D%3B%5Cfrac%7B%5Cpi%20%7D%7B2%7D%20%5Cright%5D%2C%5Csin%20%5Cbeta%20%3Da">
*
Chú ý: nếu như
*
vừa lòng điều khiếu nại thì
*
- một trong những phương trình sệt biệt:
*
*
*
- không ngừng mở rộng phương trình ta có:
*

2. Phương trình
*
(2)

Nếu
*
,cos eta =a" width="250" height="23" data-latex="left| a ight|le 1Rightarrow exists eta in left< 0,pi ight>,cos eta =a" class="lazy" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cleft%7C%20a%20%5Cright%7C%5Cle%201%5CRightarrow%20%5Cexists%20%5Cbeta%20%5Cin%20%5Cleft%5B%200%2C%5Cpi%20%5Cright%5D%2C%5Ccos%20%5Cbeta%20%3Da">
*
Chú ý: giả dụ
*
thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại thì
*
- một số phương trình đặc biệt:
*
*
*
- mở rộng phương trình ta có:
*

3.

Xem thêm:

Phương trình
*
(3)

Với
*
*
*
- một số phương trình đặc biệt:
*
*
*
- mở rộng phương trình ta có:
*

4. Phương trình
*
(4)

Với
*
*
- một số trong những phương trình quánh biệt:
*
*
*
- mở rộng phương trình ta có:
*

B. Giải bài tập Toán 11

Trong Sách giáo khoa Toán lớp 11, các bạn học sinh chắc rằng sẽ chạm chán những bài toán khó, đề xuất tìm giải pháp giải quyết. Phát âm được điều này, pizpireta.shop sẽ tổng hợp và gửi tới các bạn học sinh giải mã và đáp án chi tiết cho các bài tập vào Sách giáo khoa Toán lớp 11. Mời các bạn học sinh tham khảo: