DOWNLOAD ENGLISH GRAMMAR IN USE TIẾNG VIỆT

Sách là nguồn tài nguyên vô tận, giúp ta có thể học bất cứ đâu và học về bất cứ vấn đề gì. Đặc biệt trong quá trình hội nhập quốc tế, đã có rất nhiều sách được xuất bản để phục vụ cho nhu cầu phát triển tiếng Anh giúp mọi người nâng cao kiến thức và tăng giá trị bản thân.

Bạn đang xem: Download english grammar in use tiếng việt


Có rất rất nhiều nội dung cần phải học trong quá trình học tiếng Anh, Ngữ pháp là một trong những nền tảng cơ bản nhất để phát triển ngôn ngữ tiếng Anh một cách hiệu quả. Bài viết này pizpireta.shop sẽ giới thiệu đến các bạn bộ sách English Grammar in Use với 3 cấp độ (Elementary, Intermediate, Advanced)

1. English Grammar in Use for Elementary

Thông tin Bìa sách
Tác giả Raymond Murphy 
NXBCambridge University
Nội dungChinh phục ngữ pháp cho người mới bắt đầuCó 2 hình thức là sách và Ebook.

Các chủ điểm cụ thể:

Present9 bài về các thì hiện tại với nội dung chủ yếu xoay quanh động từ sử dụng
Past5 bài về thì quá khứ cũng xoay quanh nội dung động từ
Present perfect6 bài về thì hiện tại hoàn thành
Passive2 bài về động từ tobe bị động
Verb forms2 bài về các dạng từ trong hiện tại, quá khứ đến tần suất
Future4 bài về thì tương lai với cách dùng trợ động từ
Modal, imperative8 bài về các động từ khuyết thiếu
There and it3 bài về các dạng từ there
Auxiliary verbs4 bài riêng về trợ động từ
Questions6 bài về các dạng câu hỏi khác nhau như wh, do…
Reported Speech1 bài riêng về dạng tường thuật
Ing and to4 bài riêng với đuôi – ing và dùng to
Go, get, do, make and have4 bài riêng về các động từ này
Pronouns and possessives6 bài về các dạng động từ, trợ động từ
A and the9 bài riêng về dạng mạo từ này
Determiners and pronouns11 bài về dạng từ xác định và đại từ
Adjectives and adverbs8 bài về dạng tính từ và trạng từ
Word order4 bài về sắp xếp trật tự từ
Conjunctions and clauses6 bài về từ liên kết và mệnh đề trong câu

2. English Grammar in Use for Intermediate

Thông tin 

Bìa sách

Tác giả Raymond Murphy 
*
NXBCambridge University
Nội dungChinh phục ngữ pháp cho người đã có nền tảng cơ bản về tiếng AnhCó 2 hình thức là sách và Ebook.

Xem thêm: Trò Cá Lớn Nuốt Cá Bé - Game Cá Lớn Nuốt Cá Bé Cực Hay

Các chủ điểm cụ thể:

Present and past6 bài về thì hiện tại và quá khứ, thì tiếp diễn
Present perfect and past12 bài về thì dạng thì hiện tại và quá khứ hoàn thành
Future7 bài về dạng thì tương lai
Modals verb7 bài chi tiết theo từng dạng từ khuyết thiếu
If and wish4 bài chi tiết riêng về if – wish
Passive6 bài về câu bị động
Reported speech2 bài về câu tường thuật
Questions and auxiliary verbs4 bài riêng về từng dạng câu hỏi
Ing and to16 bài về dạng từ theo đuôi ing và to
Articles and nouns13 bài riêng về mạo từ và danh từ
Prounouns and determiners12 bài về đại từ nhân xưng và định từ
Relative clause6 bài về mệnh đề quan hệ
Adjective and adverbs15 bài về danh từ và trạng từ
Conjunctions and prepositions24 bài về câu liên kết và giới từ
Phrasal verbs9 bài về các cụm động từ

3. English Grammar in Use for Advance

Thông tin Bìa sách
Tác giảMartin Hewings 
*
NXBCambridge University
Nội dungChinh phục ngữ pháp nâng caoCác chủ điểm ngữ pháp chuyên sâu và nâng caoCó 2 hình thức là sách và Ebook

Các chủ điểm cụ thể:

Tenses8 bài học với 8 thì cơ bản
The Future6 bài học về thì tương lai và các từ dùng cho thì tương lai
Modals and semi – modals6 bài về động từ khuyết thiếu
Linkings verbs, passives, question7 bài học về từ nối, động từ bị động, câu hỏi
Verb complementations – what follows verb4 bài về động từ liên kết
Reporting8 bài về câu tường thuật
Nouns – Danh từ4 bài danh từ nâng cao với động từ và chủ ngữ
Artcles, determiners, quantifiers8 bài về a, an, one, some…
Relative clauses7 bài về mệnh đề quan hệ và những loại câu khác
Pronouns, substitution, leaving out words6 bài về các dạng câu hỏi khác nhau như wh, do…
Adjectives and advers6 bài về Đại từ nhân xưng, từ liên kết
Adverbial clauses and conjunctions9 bài về mệnh đề và liên từ
Prepositions7 bài về Giới từ
Organising information6 bài về các cấu trúc sắp xếp thông tin

Hướng dẫn học bộ sách English Grammar in Use

Để học sách English Grammar in Use hiệu quả, các bạn nên:

Đọc kỹ hướng dẫn học của sách, tìm hiểu các phần học của mỗi bài và học theo hệ thống.Làm bài tập với thời gian xác định và sau đó mới check đáp án để các bạn tự kiểm tra được trình độ của mình.Chuẩn bị note để ghi từ vựng và cấu trúc câu hay mà bạn rút được thông qua mỗi bài học.

Đó là toàn bộ nội dung về bộ sách English Grammar in Use, bạn có thể tham khảo thêm một số sách khác mà pizpireta.shop đã đính kèm theo. Chúc bạn học tốt và có một kỳ thi thành công.