Đề thi toán lớp 1 kỳ 2

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông tư 22

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm học tập 2018 – 2019

Khoanh tròn vào vần âm trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục nhỏ xíu nhất là:

A.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 1 kỳ 2

80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng ngay tắp lự sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) hiệu quả đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) trong những tuần lễ em tới trường các ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm: Top 5 Game Chơi Piano Trên Máy Tính Bằng Bàn Phím, Piano Online

Sản phẩm công nghệ bảy, công ty nhật

B. Máy hai, vật dụng ba, sản phẩm tư

C. Sản phẩm hai, lắp thêm ba, đồ vật tư, sản phẩm năm

D. Vật dụng hai, lắp thêm ba, thứ tư, thiết bị năm, máy sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm sinh hoạt trong hình tròn (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số phù hợp điền vào ô trống là: 20 + 65 = … + đôi mươi (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với hiệu quả đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài toán (Mức 3)

Cây bòng nhà Nam bao gồm 65 quả, cha đã hái xuống 34 quả nhằm bán. Hỏi trên cây bưởi nhà nam giới còn bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số thích hợp vào địa điểm chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99