Công thức tính thâm niên trong excel

Cách tính số năm làm việc trong excel là một trong những từ khóa được gg search nhiều nhất về chủ đề cách tính số năm làm việc trong excel. Trong bài viết này, pizpireta.shop sẽ viết bài viết hướng dẫn cách tính số năm làm việc trong excel mới nhất 2020.Bạn đang xem: Công thức tính thâm niên trong excel


*

*

quy tắc TÍNH KHOẢNG THỜI GIAN THÂM NIÊN

Để tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm, chúng ta vận dụng theo các nguyên tắc sau:

Hàm sử dụng: DATEDIFHệ số quy đổi: 1 năm = 12 thángThời điểm xét thâm niên: Ngày làm mốc (trong ô B2) luôn quét ngày cuối tháng hoặc ngày cuối năm.

Bạn đang xem: Công thức tính thâm niên trong excel

Khi xét với ngày cuối tháng hoặc ngày cuối năm sử dụng mốc, chúng ta vừa mới đủ sức không khó khăn hóa logic tính toán rất nhiều cho tổ chức Ngày. Và thực tiễn công việc tính thâm niên làm việc cũng thường xét trên các thời điểm đó chứ chẳng hề là 1 ngày bất kỳ.

bí quyết TÍNH THÂM NIÊN làm VIỆC THEO SỐ NẲM

ứng dụng hàm DATEDIF để tính số năm giữa 2 khoảng thời gian:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Trong đó:

dùng hàm IF để biện bàn luận trước cho trường hợp này. Nếu Ngày bắt đầu > Ngày chấm dứt thì trả về hiệu quả = 0

công thức như sau:

C4=IF(B4>$B$2,0,DATEDIF($B4,$B$2,”y”))


*

phương pháp TÍNH THÂM NIÊN làm VIỆC THEO SỐ THÁNG

áp dụng hàm DATEDIF để tính số tháng giữa 2 khoảng thời gian:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Trong đó:

Ngày bắt đầu: tính từ ô B4Ngày kết thúc: tại ô B2

Các trường hợp cần lưu ý:

Biện luận giải bằng hàm IF cho trường hợp Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc thì trả về hiệu quả là 0hiệu quả hàm DATEDIF trả về tổng số tháng. Để tính ra số tháng còn lại trong năm thì sẽ trừ đi Số năm * 12 (số năm đã tính ở trên được quy đổi về tháng)

mẹo giống như sau:

D4=IF(B4>$B$2,0,DATEDIF($B4,$B$2,”m”)-C4*12)


*

Hoặc để đơn giản hơn, các bạn đủ nội lực sử dụng phương pháp DATEDIF với tham số cuối là “ym” để tính số tháng còn lại khi đã biết số năm:

=DATEDIF(Ngày khởi đầu, Ngày kết thúc, “ym”)

vận dụng vào hướng dẫn tính cụ thể ta có:

D4=IF(B4>$B$2,0,DATEDIF($B4,$B$2,”ym”))


*

hiệu quả của 2 phương pháp viết là như nhau. mẹo viết “ym” ngắn hơn và logic dễ dàng hơn.

Xem thêm: Share Trọn Bộ Giáo Trình Photoshop Cs6 Toàn Tập Pdf, Giáo Trình Photoshop Cs6

bí quyết TÍNH THÂM NIÊN làm VIỆC THEO SỐ NGÀY

Trường hợp này tính số ngày chính là số ngày của Ngày vào làm.

lưu ý biện lý luận thêm trường hợp Ngày vào sử dụng > Ngày mốc thì phải trả về hiệu quả là 0 ngày.