Cốc Cốc Bị Lỗi Không Mở Được

ban đầu bản thân vào ly cốc bình thường sau đó thoát ra chơi game. Đang game play thì tự nhiên bị out ra. Kế tiếp mình vào lại cốc cốc thì không tài làm sao vào nổi, vào task manager thì ko thấy hiện nay trong tiến trình. Mình định thiết lập lại cốc cốc thì mẫu trình thiết đặt nó mở được 1s rồi auto thoát. Các phần mềm khác vẫn vào bình thường. Nhờ phần đông người hỗ trợ tư vấn giúp mình