Cách viết 1/2 trong excel

Biến Excel thành công xuất sắc cụ phân tích tài liệu chuyên sâu.

LỖI HIỆN NGÀY THÁNG lúc VIẾT PHÂN SỐ vào EXCEL

Do mang định của Excel, khi chúng ta viết phân số (ví dụ 1/3) thì tác dụng hiện thị 1-Thg3 (tức ngày một tháng 3)

*

ĐỊNH DẠNG PHÂN SỐ trong EXCEL

Các bước định dạng phân số dễ dàng trong Excel

Bước 1: Bôi black vùng ao ước hiện thị kết quả

Bước 2: bấm chuột phải lựa chọn Format Cells

Bước 3: lựa chọn Fraction -> Up to one digit (1/4)

Bước 4: OK