CÁCH DÙNG HÀM IF TRONG EXCEL 2010

Hàm IF trong Excel là hàm Excel cơ bạn dạng cùng được áp dụng nhiều vào bảng tài liệu Excel nhằm thống kê lại số liệu. Hàm IF trong Excel có đặc thù khám nghiệm một ĐK cùng trả về một cực hiếm nếu như ĐK được đáp ứng, hoặc trả về một quý giá khác trường hợp ĐK kia không được đáp ứng. Bài viết dưới đây vẫn khuyên bảo bạn đọc phương pháp cần sử dụng hàm IF vào Excel.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm if trong excel 2010


1. Công thức hàm IF vào Excel

Hàm IF trong Excel có cú pháp thực hiện:

IF (logical_test, , ).

Trong đó:

Logical_test: Biểu thức điều kiện.Value if true: Giá trị trả về trường hợp điều kiện đúng.Value if false: Giá trị trả về nếu điều kiện không nên.

Lưu ý về hàm IF vào Excel:

Nếu value_if_true bị làm lơ vào phương pháp IF thì hàm IF đã trả về hiệu quả là 0 nếu điều kiện bao gồm được đáp ứng nhu cầu.Nếu như value_if_false bị làm lơ thì hàm IF sẽ trả về quý giá FALSE.Nếu ước ao các cách làm Excel hiện lên các giá trị súc tích nlỗi TRUE hoặc FALSE lúc một ĐK khăng khăng được vừa lòng thì chúng ta phải gõ TRUE trong ô tyêu thích số value_if_true. Ô value_if_false có thể điền vào là FALSE hoặc nhằm trống.

2. Ví dụ sử dụng hàm IF vào Excel

Chúng ta đang thực hiện cùng với bảng điểm sau đây của học viên với tổng điểm 3 môn với những hiểu biết nhập hiệu quả đỗ hoặc tđuổi theo từng ĐK.


2.1. Hàm IF cơ bản

ví dụ như 1:

Theo bảng này trường hợp học viên bao gồm tổng điểm 3 môn bự 20 điểm trsinh sống lên sẽ sở hữu được hiệu quả đỗ, trường hợp học viên làm sao bên dưới trăng tròn điểm thì trượt.

Chúng ta sẽ có bí quyết tính là = If(F2>đôi mươi,”Đỗ”,”Trượt”) rồi dấn Enter nhằm hiển thị hiệu quả.

Trong thời điểm này các bạn sẽ thấy được ô kết quả hiển thị Đỗ. Chúng ta chỉ cần fill hiệu quả ô đầu tiên xuống đông đảo ô còn sót lại là được.


lấy ví dụ 2:

Cũng vào bảng những thống kê, điền tác dụng ví như tổng điểm học sinh to hơn 15 điểm với không tồn tại điểm làm sao dưới 0 điểm thì xếp kết quả đỗ.

Chúng ta nhập phương pháp tiếp sau đây rồi thừa nhận nút ít Enter để triển khai.

= If(And(F2>15,Cđôi mươi,Dđôi mươi,E20),”Đỗ”,”Trượt”)

Ngay tiếp đến các bạn cũng trở thành thấy hiển thị hiệu quả sống ô sẽ nhập bí quyết. Chúng ta chỉ việc kéo ô tác dụng đầu tiên xuống các ô còn lại để điền đỗ hoặc trượt là được.

Xem thêm: Free Minecraft Coins Calc For Minecraft, Hỗ Trợ Game


2.2 Hàm IF lồng nhau

lấy ví dụ như 1: Hàm IF & AND trong Excel

Hàm IF lồng nhau sẽ là phối hợp AND là khi bạn sẽ đề nghị xét kết hợp thêm các ĐK đưa ra cùng lúc thì mới có được tác dụng. Khi kia họ cần ghnghiền các hàm IF vào và một cách làm.

Trong bảng dữ liệu tiếp sau đây, chúng ta sẽ xếp nhiều loại học tập sinh nhờ vào điểm mức độ vừa phải 3 môn nhưng mà học sinh có được với những điều kiện gồm:

Nếu điểm trung bình to hơn hoặc bởi 8.5 đang xếp một số loại học lực tốt.Nếu điểm mức độ vừa phải lớn hơn hoặc bởi 6.5 và nhỏ rộng 8.5 xếp học tập lực khá.Nếu điểm vừa phải lớn hơn hoặc bởi 5 và nhỏ hơn 6.5 xếp học tập lực vừa đủ.Còn lại giả dụ điểm vừa phải nhỏ dại hơn 5 xếp học tập lực yếu ớt.

Chúng ta sẽ có phương pháp nhỏng sau đây rồi nhận Enter.

=IF(E2>=8.5,"Giỏi",IF(AND(E2>=6.5,E2=5,E2


Ngay chớp nhoáng bạn sẽ nhận ra hiệu quả xếp các loại. Chúng ta chỉ việc kéo ô hiệu quả thứ nhất xuống rất nhiều ô còn sót lại.

ví dụ như 2: Hàm IF và OR trong Excel

Chúng ta bao gồm bảng ví dụ tiếp sau đây cùng với 2 cột điểm của học viên cùng công dụng xếp nhiều loại đạt hoặc trượt nếu điểm 1 của học sinh lớn hơn hoặc bởi 20 hoặc điểm 2 bởi hoặc lớn hơn 25.

Chúng ta có phương pháp tiếp sau đây rồi nhận Enter.

=IF((OR(B2>=20, C2>=25)), “Đỗ”,“Trượt”)

Kết trái bạn sẽ cảm nhận xếp nhiều loại của học viên trước tiên cùng chỉ việc kéo xuống ô bên dưới là được.


Ví dụ 3: Hàm IF phối hợp AND cùng OR trong Excel

Chúng ta gồm bảng nhân viên dưới đây cùng với những hiểu biết điền những nút thưởng trọn không giống nhau. Nếu nhân viên con gái trực thuộc chống Hành thiết yếu hoặc Kế tân oán sẽ được thưởng trọn 700.000đ, các trường hợp khác thưởng trọn 500.000đ.

Chúng ta sẽ sở hữu công thức nlỗi sau đây rồi nhận Enter.

=If(and(or(B2= “Hành chính”,B2= “Kế toán”), C2= “Nữ”), 700,500)

Kết trái các bạn sẽ có thông qua số tiền thưởng cho những nhân viên theo từng đề xuất mà họ đã nêu ra.


3,5 ★ 14