BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Trả lời thắc mắc 1 Bài 4 trang 43 SGK Tân oán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 43 SGK Toán thù 8 Tập 2. Trong những bất phương trình sau,

Xem giải thuật


Bạn đang xem: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 44 SGK Tân oán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 2 Bài 4 trang 44 SGK Tân oán 8 Tập 2. Giải các bất phương thơm trình sau:

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 3 Bài 4 trang 45 SGK Tân oán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 3 Bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Giải những bất pmùi hương trình sau (dùng luật lệ nhân):

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 45 SGK Toán thù 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 4 Bài 4 trang 45 SGK Tân oán 8 Tập 2. Giải đam mê sự tương đương...

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 5 Bài 4 trang 46 SGK Toán thù 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 5 Bài 4 trang 46 SGK Toán thù 8 Tập 2. Giải bất phương trình

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 6 Bài 4 trang 46 SGK Toán thù 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 6 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình: -0,2x-0,2>0,4x-2.

Xem giải thuật


Bài 19 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 19 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải những bất pmùi hương trình theo nguyên tắc đưa vế:

Xem giải mã


Bài trăng tròn trang 47 sgk toán thù 8 tập 2

Giải bài bác đôi mươi trang 47 SGK Toán thù 8 tập 2. Giải các bất pmùi hương trình (theo phép tắc nhân):

Xem lời giải


Bài 21 trang 47 sgk toán thù 8 tập 2

Giải bài xích 21 trang 47 SGK Tân oán 8 tập 2. Giải ham mê sự tương tự sau:

Xem giải mã


Bài 22 trang 47 sách giáo khoa tân oán 8 tập 2

Giải bài bác 22 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải những bất phương thơm trình cùng trình diễn tập nghiệm bên trên trục số:

Xem giải mã


Bài 23 trang 47 sgk toán thù 8 tập 2

Giải bài xích 23 trang 47 SGK Toán thù 8 tập 2. Giải các bất phương trình cùng màn trình diễn tập nghiệm bên trên trục số:

Xem giải thuật


Bài 24 trang 47 sgk toán thù 8 tập 2

Giải bài bác 24 trang 47 SGK Toán thù 8 tập 2. Giải những bất pmùi hương trình:

Xem lời giải


Xem thêm: Phần Mềm Bàn Phím Ảo Win 10/7 Trên Máy Tính, On Screen Keyboard

Bài 25 trang 47 sgk tân oán 8 tập 2

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán thù 8 tập 2. Giải những bất phương trình

Xem lời giải


Bài 26 trang 47 sgk tân oán 8 tập 2

Giải bài 26 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất pmùi hương trình nào? (của cả bất pmùi hương trình tất cả cùng tập nghiệm)

Xem giải thuật


Bài 27 trang 48 sgk tân oán 8 tập 2

Giải bài bác 27 trang 48 SGK Toán thù 8 tập 2. Đố. Kiểm tra xem giá trị x = -2 có là nghiệm của bất pmùi hương trình sau không:

Xem lời giải


Bài 28 trang 48 sgk toán thù 8 tập 2

Giải bài xích 28 trang 48 SGK Toán thù 8 tập 2. Cho bất phương trình x2 > 0

Xem giải mã


Bài 29 trang 48 sgk tân oán 8 tập 2

Giải bài xích 29 trang 48 SGK Toán thù 8 tập 2. Tìm x sao cho:

Xem lời giải


Bài 30 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài xích 30 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Một người có số tiền không thật 70 000 đồng tất cả 15 tờ giấy bạc cùng với hai các loại mệnh giá: nhiều loại 2000 đồng với nhiều loại 5000 đồng. Hỏi người đó bao gồm bao nhiêu

Xem giải thuật


Bài 31 trang 48 sgk toán thù 8 tập 2

Giải bài xích 31 trang 48 SGK Tân oán 8 tập 2. Giải các bất pmùi hương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Xem lời giải


Bài 32 trang 48 sgk toán thù 8 tập 2

Giải bài bác 32 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Giải những bất phương thơm trình:

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài xích
*

Đăng ký nhằm thừa nhận giải thuật tuyệt và tư liệu miễn phí

Cho phxay pizpireta.shop gửi các thông tin cho bạn để nhận ra những giải thuật giỏi cũng tương tự tư liệu miễn giá tiền.