BÀI 5 TRANG 41 SGK TOÁN 11


Bạn đang xem: Bài 5 trang 41 sgk toán 11

• khi (cos x e 0): phân tách hai vế phương trình cho(cos ^2x) ta mang lại dạng phương trình bậc nhì (hoặc bậc nhất) đối với( an x.)

a)

(eginaligned & 2cos ^2x-3cos x+1=0 \ & Leftrightarrow left< eginaligned và cos x=1 \ và cos x=dfrac12 \ endaligned ight.\&Leftrightarrow left< eginaligned & x=k2pi \ và x=dfracpi 3+k2pi \ & x=-dfracpi 3+k2pi \ endaligned ight.,,,left( kin mathbbZ ight) \ endaligned )

b)

(eginaligned & 25sin ^2x+15sin 2x+9cos^2x=25 \ và Leftrightarrow 25sin ^2x+30sin xcos x+9cos ^2x=25(sin ^2x+cos ^2x) \ và Leftrightarrow 30sin xcos x-16cos ^2x=0 \ & Leftrightarrow 2cos x(15sin x-8cos x)=0 \ & Leftrightarrow left< eginaligned & cos x=0 \ và 15sin x=8cos x \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left< eginaligned & x=dfracpi 2+kpi \ & an x=dfrac815 \ endaligned ight.\&Leftrightarrow left< eginaligned & x=dfracpi 2+kpi \ và x=arctan dfrac815+kpi \ endaligned ight.,,,(kin mathbbZ) \ endaligned )

c)(2sin x+cos x =1)

Chia cả nhị vế của phương trình cho(sqrt2^2+1^2=sqrt5), ta được:

(eginaligned & frac2sqrt5sin x+frac1sqrt5cos x=frac1sqrt5 \ & Leftrightarrow cos xcos alpha +sin xsin alpha =cos alpha \ và Leftrightarrow cos (x-alpha )=cos alpha \ & Leftrightarrow left< eginaligned & x-alpha =alpha +k2pi \ & x-alpha =-alpha +k2pi \ endaligned ight.\&Leftrightarrow left< eginaligned và x=2alpha +k2pi \ và x=k2pi \ endaligned ight.,,,left( kin mathbbZ ight) \ endaligned )

(trong đó: (sinalpha=dfrac2sqrt5),(cosalpha=dfrac1sqrt5))

d)(sin x+1,5 cot x=0)

Điều kiện:(sin x e 0Leftrightarrow x e kπ)

(eginaligned và sin x+1,5cot x=0 \ & Leftrightarrow sin x+1,5cot x=0 \ và Rightarrow 2sin ^2x+3cos x=0 \ và Leftrightarrow 2(1-cos ^2x)+3cos x=0 \ & Leftrightarrow 2cos ^2x-3cos x-2=0 \ & Leftrightarrow left< eginaligned và cos x=dfrac-12 \ và cos x=2,,, ext(loại) \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow cos x=cos dfrac2pi 3 \ & Leftrightarrow left< eginaligned và x=dfrac2pi 3+k2pi \ và x=dfrac-2pi 3+k2pi \ endaligned ight.,,,left( kin mathbbZ ight) \ endaligned )

 


Xem thêm: Bật Mí Cách Xóa Chữ Chìm Trong Word 2010, Cách Chèn, Xóa Bỏ Watermark Trong Tài Liệu Word

Tham khảo lời giải các bài tập Ôn tập chương 1 khác • Giải bài xích 1 trang 40 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 a) Hàm số(y=cos... • Giải bài xích 2 trang 40 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 địa thế căn cứ vào thứ thị... • Giải bài 3 trang 41 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Tìm giá chỉ trị to nhất... • Giải bài bác 4 trang 41 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Giải các phương trình... • Giải bài bác 5 trang 41 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Giải những phương trình... • Giải bài xích 6 trang 41 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Phương trình (cos x=sin... • Giải bài xích 7 trang 41 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Phương... • Giải bài bác 8 trang 41 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Nghiệm dương nhỏ nhất... • Giải bài bác 9 trang 41 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Nghiệm âm mập nhất... • Giải bài bác 10 trang 41 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Phương trình(2 an...
Mục lục Giải bài tập SBT Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm con số giác và phương trình lượng giác - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 2: tổ hợp và tỷ lệ - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Chương 3: hàng số - cấp cho số cùng và cấp số nhân - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT)