BÀI 1 TRANG 121 SGK TOÁN 12

 Bài 3 Ứng dụng của tích phân vào hình học tập. Giải bài bác 1, 2, 3 trang 121 SGK Giải tích 12. Giải bài tập trang 121. Tính diện tích S hình phẳng số lượng giới hạn bởi những đường; Tính diện tích hình phẳng giới hạn vị đường cong (y = x^2 + 1), tiếp tuyến với đường trực tiếp này

Bài 1: Tính diện tích hình phẳng số lượng giới hạn bởi vì các đường:

a) (y=x^2,y =x + 2);

b) (y = |lnx|, y = 1);

c) (y = left( x-6 ight)^2,y = 6x-x^2)

a) Phương trình hoành độ giao điểm (f(x) = x^2-x -2 =0 ⇔ x = -1) hoặc (x = 2).

Bạn đang xem: Bài 1 trang 121 sgk toán 12

Diện tích hình phẳng buộc phải tra cứu là :

(S=int_-1^2left |x^2- x- 2 ight |dx = left | int_-1^2left (x^2- x- 2 ight ) dx ight |)

(=left |fracx^33-fracx^22-2x|_-1^2 ight |=left |frac83-2-4-(frac13-frac12+2) ight |)(=4 frac12)

b) Phương trình hoành độ giao điểm:

(f(x) = 1 – ln|x| = 0 ⇔ lnx = ± 1)

(⇔ x = e) hoặc (x = frac1e)

*

(y = ln|x| = lnx) nếu như (lnx ≥ 0) tức là (x ≥ 1).

 hoặc (y = ln|x| = – lnx) nếu (lnx

Bài 2: Tính diện tích S hình phẳng số lượng giới hạn bởi mặt đường cong (y = x^2 + 1), tiếp tuyến đường với con đường thẳng này

trên điểm (M(2;5)) với trục (Oy).

Phương thơm trình tiếp con đường là (y = 4x – 3).

Xem thêm: Giải Bài 3 Trang 22 Sgk Toán Lớp 5 Trang 22 Bài 3 Trang 22 Sgk Toán 5

Phương thơm trình hoành độ giao điểm

 (x^2 + 1 =4x – 3 Leftrightarrow x^2 – 4x + 4= 0 ⇔ x = 2).

Do đó diện tích bắt buộc tìm kiếm là:

(S=int_0^2|x^2+1 -4x+3|dx=int_0^2(x^2-4x+4)dx)

(=frac83=2 frac23).

Bài 3: Parabol (y = x^2 over 2) phân tách hình tròn trụ có trung khu tại gốc tọa độ, bán kính (2sqrt2) thành nhì phần. Tìm tỉ số diện tích S của chúng.

Đường tròn sẽ cho bao gồm phương trình (x^2 + m y^2 = m 8)

Từ đó ta có: (y = pm sqrt 8 + x^2 )

Tọa độ giao điểm của ((C)) cùng ((P)) thỏa mãn hệ:

(left{ matrixx^2 = 2y hfill crx^2 + y^2 = 8 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixy^2 + 2y – 8 = 0 hfill crx^2 = 2y hfill cr ight.)

( Leftrightarrow left{ matrixy = 2 hfill crx = pm 2 hfill cr ight.)

(S_1 = 2int_0^2 left( sqrt 8 – x^2 – x^2 over 2 ight) d mx)

(= 2intlimits_0^2 sqrt 8 – x^2 dx – left< x^3 over 3 ight> left| _0^2 = 2intlimits_0^2 sqrt 8 – x^2 dx – 8 over 3 ight.)

Đặt (x = 2sqrt 2 sin t Rightarrow dx = 2sqrt 2 mathop m costdt olimits )

Đổi cận: (eqalign& x = 0 Rightarrow t = 0 cr& x = 2 Rightarrow t = pi over 4 cr )

(S_1 = 2intlimits_0^pi over 4 sqrt 8 – 8sin ^2t .2sqrt 2 mcostdt – 8 over 3 )

( = 16intlimits_0^pi over 4 cos ^2tdt – 8 over 3 )( = 8intlimits_0^pi over 4 (1 + cos2t)dt – 8 over 3 )